2015-10-06

Dyrekcja

Wojciech Samulowski

Dyrektor

tel. 89 612 05 00

e-mail:sekretariat@opnt.olsztyn.pl

 

Magdalena Statucka

Z-ca Dyrektora ds. rozwoju międzynarodowego

tel. 89 612 05 02

e-mail: m.statucka@opnt.olsztyn.pl