2015-10-06

Pracownicy

ADMINISTRACJA:

Sekretariat

tel. 89 612 05 00

e-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.pl

 

Magdalena Statucka

Z-ca Dyrektora ds. rozwoju międzynarodowego

tel. 89 612 05 02

e-mail: m.statucka@opnt.olsztyn.pl

 

Marzena Radzka-Wiśniewska

Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości

tel. 89 612 05 05

e-mail: m.radzka@opnt.olsztyn.pl

 

Anna Golon

Główny Księgowy

tel. 89 612 05 20

e-mail: a.golon@opnt.olsztyn.pl

 

Julia Ruchlewicz

Inspektor ds. administracyjnych

tel. 89 612 05 14

e-mail: j.ruchlewicz@opnt.olsztyn.pl

 

Maria Zarzycka

Specjalista ds. administracyjno-księgowych

tel. 89 612 05 09

e-mail: m.zarzycka@opnt.olsztyn.pl

 

Lidia Trzeciakiewicz

Specjalista ds. transferu technologii

tel. 89 612 05 10

e-mail: l.panfil@opnt.olsztyn.pl

 

Przemysław Olszyński

Informatyk

tel. 89 612 05 06

e-mail: p.olszynski@opnt.olsztyn.pl

 

Beata Mędrek-Żęgota

Specjalista ds. Organizacyjno-Technicznych

tel. 89 612 05 11

e-mail: b.zegota@opnt.olsztyn.pl

 

Monika Matuszewicz

Specjalista ds. administracji

tel. 89 612 05 03

e-mail: m.matuszewicz@opnt.olsztyn.pl