2015-10-06

Pracownicy

ADMINISTRACJA:

Sekretariat

tel. 89 612 05 00

e-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.pl

 

Magdalena Statucka

Z-ca Dyrektora ds. rozwoju międzynarodowego

tel. 89 612 05 02

e-mail: m.statucka@opnt.olsztyn.pl

 

Marzena Radzka-Wiśniewska

Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości

tel. 89 612 05 05

e-mail: 

 

Cezary Stabryła

Specjalista ds. szkoleń i doradztwa

tel. 89 612 05 04

e-mail: c.stabryla@opnt.olsztyn.pl

 

Krystyna Dąbrowska

Główny Księgowy

tel. 89 612 05 20

e-mail: k.dabrowska@opnt.olsztyn.pl

 

Julia Ruchlewicz

Inspektor ds. administracyjnych

tel. 89 612 05 14

e-mail: j.ruchlewicz@opnt.olsztyn.pl

 

Maria Zarzycka

Specjalista ds. administracyjno-księgowych

tel. 89 612 05 09

e-mail: m.zarzycka@opnt.olsztyn.pl

 

Przemysław Kołodziej

Specjalista ds. transferu technologii

tel. 89 612 05 10

e-mail: p.kolodziej@opnt.olsztyn.pl

 

Tomasz Siemiątkowski

Informatyk

tel. 89 612 05 06

e-mail: t.siemiatkowski@opnt.olsztyn.pl

 

Beata Mędrek-Żęgota

Specjalista ds. Promocji

tel. 89 612 05 11

e-mail: b.zegota@opnt.olsztyn.pl

 

 

Specjalista ds. administracji

tel. 89 612 05 03

e-mail: 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się